Abonamentele de autobuz vor fi gratuite pentru elevii săraci

Prin Hotărârea nr. 278 din 16.09.2022, Consiliului local Chinteni a hotărât decontarea, din bugetul local al comunei Chinteni, a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, elevilor cu o situație materială precară și elevilor care frecventează școli cu profil artistic și sportiv pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

️Abonamentele pe mijloacele de transport în comun se eliberează pe baza cererii depuse la sediul Primăriei comunei Chinteni, la care se va anexa:
1. Copia cărții de identitate a elevului;
2. Copia certificatului de naștere a elevului, însoțită de copia actului de identitate a părintelui/reprezentantului legal, în cazul copiilor sub 14 ani;
3. Carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs;

️În cazul elevilor cu o situație materială precară, această facilitate se va acorda doar în situația în care elevul frecventează cu regularitate cursurile școlare și nu înregistrează absențe nemotivate, pe baza propunerii Compartimentului Asistență Socială care va efectua toate verificările prealabile necesare în acest sens.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu