Lucia Suciu: „Chinteni este o comună verde! Nu se vor construi blocuri cât timp voi fi eu primar”

Știri din Chinteni: Cum evaluați activitatea dvs. din mandatele anterioare de primar? Care au fost principalele realizări?

Magdalena Lucia Suciu: Consider că realizările mele din cei 20 de ani în funcția de primar al comunei Chinteni, sunt suficiente pentru a da o idee despre activitatea mea. Printre acestea:
– introducerea gazului metan în localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Măcicașu și Sânmartin;
– introducerea apei potabile în localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin, Pădureni și Săliștea Veche;
– realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu stații de epurare, în localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin și Săliștea Veche;
– actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Chinteni, de trei ori, pe parcursul celor 20 de ani;
– betonarea drumurilor comunale – anterior acestui demers, toate drumurile fiind din pământ;
– amenajarea drumurilor de hotar;
– susținerea locuitorilor în vederea extinderii rețelelor de utilități publice;
– modernizarea drumului vicinal Chinteni – Măcicașu;
– modernizarea, în repetate rânduri, a iluminatului public;
– construire cabinete medicale și spații multifuncționale;
– sprijin financiar pentru lăcașele de cult;
– cadastrul general;
– amenajarea școlilor în toate localitățile comunei;
– organizarea unor activități culturale, constituirea unei echipe de dansuri populare a elevilor din Chinteni, tabere gratuite pentru elevi, în țară și în străinătate;
– asfaltarea drumului comunal DC 147 Pădureni – Feiurdeni;
– modernizare drum comunal DC 147 Feiurdeni – proiect realizat pe fonduri europene;
– premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie;
– Centrul de Informare Turistică Chinteni – proiect realizat din fonduri europene;
– construirea Capelei Mortuare Chinteni și a Capelei Mortuare Deușu – Vechea;
– refacere pod din beton peste Valea Chinteni (strada Ion Creangă nr. 810 – 8 m lungime și 5,5 m lățime);
-recuperarea proprietăților Comunei Chinteni – pășuni comunale, situate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Cluj – Napoca și a Comunei Jucu, dar și aproximativ 600 ha păduri, de la Direcția Silvică Cluj-Napoca;
– monitorizarea video a comunei Chinteni;

Știri din Chinteni: Ce vă determină să candidați din nou la această funcție?

Magdalena Lucia Suciu: Necesitatea finalizării tuturor proiectelor deja începute sau a celor pe care mi le-am propus pentru următorii patru ani, dar și cunoașterea amănunțită a problemelor comunității și a locuitorilor săi.

Știri din Chinteni: Care este stadiul proiectului privind parcul acvatic și amenajarea lacului, care va schimba profilul comunei, făcând-o zonă turistică?

Magdalena Lucia Suciu: Proiectele au fost depuse la Ministerul Turismului, pentru ca ulterior să fie transferate la Ministerul Economiei, prin desființarea primului minister, o dată cu investirea Guvernului PNL. Au fost depuse toate completările la documentație solicitate și a fost susținut proiectul tehnic în comisia tehnică a ministerului. Așteptăm avizul final.

Știri din Chinteni: Ați susținut mereu că nu vor exista blocuri în Chinteni. Credeți în continuare că localitatea se poate dezvolta fără a face greșelile urbanistice ale altor comune de lângă Cluj?

Magdalena Lucia Suciu: Am susținut și susțin în continuare, un Chinteni fără blocuri. Există un Plan Urbanistic General, cu niște reglementări foarte clare, pe care nu intenționez să îl modific cât timp voi conduce această comună.

Știri din Chinteni: Care sunt proiectele de viitor pentru comuna Chinteni, pe care doriți să le executați?

Magdalena Lucia Suciu:
1. Extinderea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, pe strada Ștefan cel Mare, zona Lac Chinteni, precum și pe toate străzile nou create care au situația juridică clarificată;
2. Construire Complex de agrement – Aquapark, finanțare obținută prin HG nr. 558/2017:
3. Amenajarea Lacului Chinteni, finanțare obținută prin HG nr. 558/2017:
4. Construire Baza Sportivă Chinteni, în zona străzii Ștefan cel Mare;
5. Asfaltarea străzilor;
6. Finalizarea extinderilor la rețeaua de iluminat public;
7. Finalizarea documentației tehnice pentru realizarea celor două centuri de ocolire
– Chinteni – Cluj Napoca (strada Odobești)
– Săliștea Veche – Deușu – Pădureni – Feiurdeni – Apahida
și accesarea fondurilor necesare;
8. Întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de la intrarea în localitatea Chinteni și zona Lacului Chinteni;
9. Amenajarea drumului din zona Lacului Chinteni;
10. Construire sediu administrativ – în acest sens, a fost achiziționat terenul din spatele magazinului din centrul localității;
11. Centrul ISU – finalizarea lucrărilor, proiect finanțat prin PNDL și din bugetul local Chinteni, dotarea cu o autospecială de ultimă generație;
12. Crearea unor noi locuri de joacă pentru copii în localitatea Chinteni;
13. Finalizarea Recensământului General Agricol și a Recensământului Populației și al Locuințelor, care vor schimba destinele comunei;
14. Finalizarea amenajamentului silvic – ultima sesiune;
15. Finalizarea amenajamentului pastoral;
16. Amenajare parc cu rol de explorare și agrement, promenadă, alergare, odihnă, călărie, deplasări velo, iluminat public, anexe aferente, în fondul forestier, proprietatea Comunei Chinteni;
17. Finalizarea lucrărilor privind montarea a patru posturi trafo, pentru îmbunătățirea condițiilor de furnizare a energiei electrice, în parteneriat cu SC ELECTRICA SA;
18. Montarea unor stații de pompare pentru rețeaua de canalizare, pe strada Răzoarelor și pe strada Munții Gurghiului.
19. Exproprierea terenului necesar în vederea construirii unui nou pod peste Valea Chintăului, pe strada Jijiei.
20. Lupt, în continuare, pentru introducerea cablurilor în subteran, chiar dacă acest demers se va realiza, concomitent, cu reabilitarea străzilor!Magistrala de gaz, în localitatea Deușu, care să deservească întreaga comună!

Material electoral realizat de Napobit SRL, la comanda Partidului Social Democrat Cluj, cod mandatar financiar: 21200019

Distribuie articolul

Lasă un comentariu