12 proiecte au fost dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Chinteni


Consiliul Local Chinteni s-a întrunit, astăzi, 27 septembrie, în cadrul unei noi ședințe. Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte legate de rectificarea bugetului local, înscrirea unor imobile în domeniul public al comunei Chinteni, premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie etc.

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, judeţul Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru Construire locuinţă P+M, amplasare, bazin vidanjabil, accese auto şi pietonal, general de imobilul cu număr cadastral 54706 Chinteni, iniţiator Anica Ovidiu.

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a imobilului situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren arabil cu destinaţia de drum de acces în suprafaţă totală de 1184 mp, înscris în CF nr. 54471 Cluj Napoca, nr. CF VECHI 2146N, cu nr.cadastral 333/15, ca urmare a renunţării proprietarilor tabulari, Lucuţ Silvia şi Petruţ Lucreţia.

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a imobilului situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59607 a Comunei Chinteni, cu A1, având număr cadastral 59607, constând în teren intravilan, în suprafaţă totală de 3.189 mp, având categoria de folosinţă arabil, purtând menţiunea la rubrica Observaţii/Referinţe: „imobil neîmprejmuit cu destinaţia de drum” şi a imobilului situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59609 a Comunei Chinteni, cu A1, având număr cadastral 59609, constând în teren intravilan, în suprafaţă totală de 315 mp, având categoria de folosinţă arabil, purtând menţiunea la rubrica Observaţii/Referinţe: „imobil neîmprejmuit cu destinaţia de drum” ca urmare a renunţării proprietarilor Hunyadi Matyas şi Hunyadi Timea, prin mandatar, Hunyadi Matyas.

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a imobilului situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59720 Chinteni, având nr. 59720, teren în suprafaţă de 41 mp (provenit din terenul cu nr. cad.51988) ca urmare a renunţării proprietarilor Toader Georgiana Maria şi Lehnhhardt Ioana Olimpia.

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a cotei de 142/832 din terenul cu destinaţia de drum situat în intravilanul satului Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară număr 50760 Chinteni, cu număr cadastral 50760, proprietatea domnilor Budişan Mihaela Ioana şi Budişan Adrian Mihai.

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a cotei de108/1142 parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50011 Chinteni, provenită din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 2457, cu A1, având număr cadastral şi topografic50011 şi nr. cadastral vechi 667, teren, cu destinaţia de drum de acces, categoria de folosinţă drum, n suprafaţă totală de 1.142mp proprietatea domnului Mureşan Gabriel.

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 45/1177 parte din terenul intravilan situat în comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscrisă în Cartea Funciară nr. 52959 a Comunei Chinteni, cu nr.cadastral 52959, compus din teren cu suprafaţa totală de 1177 mp din care suprafaţa de 865 mp are categoria de folosinţă drum şi suprafaţa de 312 mp are categoria de folosinţă arabil, precum şi asupra cotei de 85/1135 parte din terenul intravilan situat în comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscrisă în Cartea Funciară nr. 54867 Chinteni, cu nr. cadastral 54867 compus din teren cu suprafaţa totală de 1.135 mp având categoria de folosinţă drum proprietatea doamnei Magdaş Anamaria.

9.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 59524 Chinteni cu nr.cadastral 59524 cu destinaţia arabil în suprafaţă de 46 mp, respectiv asupra cotei de 1/6-a parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 54712 Chinteni cu nr. cadastral 54712 cu destinaţia arabil – drum în suprafaţă de 996 mp, proprietatea domnilor Anica Ovidiu şi Anica Otilia Daniela.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 122, în suprafaţă de 705,21 mp a doamnei Soporan Florentina.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chinteni..

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea următoarelor activităţi, pentru perioada 2017-2018:

  • premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie,
  • acordarea unei şampanii şi a unui buchet de flori tuturor cuplurilor a căror căsătorie se oficiază la sediul Primăriei comunei Chinteni
  • sărbătorirea Zilei Eroilor.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close