Primăria Chinteni are multe proiecte pe ordinea de zi


Consiliul Local al comunei are o agendă ambițioasă:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chinteni, judeţul Cluj.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale.
3. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări ce se execută pe domeniul public al comunei Chinteni, pentru “Extinderea sistemului de alimentare cu gaze natural pentru alimentarea cartierului de la intrarea în sat Chinteni”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala din sat Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj.”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centrul Medical Chinteni.”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE STRADA DE SUB PĂDURE ŞI STRADA DIN DEAL ÎN COMUNA CHINTENI,JUDEŢUL CLUJ”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţi ,,Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu staţie de epurare în satele Măcicașu și Sânmărtin, comuna Chinteni, jud. Cluj”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere din satele Deuşu şi Vechea, comuna Chinteni, jud. Cluj”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 151, în suprafaţă de 756 mp a SC AMPER GRUP SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 205, în suprafaţă de 756 mp a domnului Purcariu Gheorghe.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 206, în suprafaţă de 756 mp a domnului Purcariu Gheorghe.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 96, în suprafaţă de 756 mp a domnului Mureşan Vasile Marcel.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 117, în suprafaţă de 756 mp a domnului Baciu Ioan.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 118, în suprafaţă de 756 mp a domnului Rus Vasile.
17. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea accesării unui credit bancar necesar realizării următoarelor obiective de investiţie:
– Pietruire străzi în localitatea Pădureni;
– Asfaltarea unor străzi de pe raza localităţii Chinteni:
Strada Ion Creangă
Strada Kelemen Arpad
Strada Răzoarelor
Strada Plopilor
Strada Calatis
Strada Cetăţii
Strada Nucului
Strada Munţii Retezat
Strada Munţii Godeanu
Strada Munţii Oaşului
Strada Republicii
Strada George Enescu
– Realizare branşamente pentru canalizarea apelor uzate menajere.

În afara ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru persoanele fizice şi persoanele juridice;
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea Şcolii Feiurdeni cu 10 mc lemn de foc pentru sezonul rece.
3. Proiect de hotărâre privind extinderea reţelelor de utilităţi publice pe străzile care urmează să fie asfaltate ca urmare a contractării unui credit bancar, precum şi aprobarea extinderii reţelei de iluminat public pe aceste străzi;
4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării, de la bugetul local, a obiectivelor de investiţii finanţate prin PNDL 2017-2020, aprobate prin Ordinul MDRAPFE nr. 3695/18.07.2017.
5. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea introducerii în domeniul public al comunei Chinteni a suprafeţelor de teren pentru care a fost demarată procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică, la finalizarea procedurii de expropriere.
6. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Chinteni a suprafeţelor de teren pentru care a fost demarată procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică, la finalizarea procedurii de expropriere.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close