Ședință de consiliu local: vezi aici ce s-a discutat!


Marți, 13.03.2018 a avut loc ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CHINTENI cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”- APROBAT
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj.- APROBAT
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea vânzării către IVAN ANAMARIA ANDREEA, a terenului proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, identificat prin CF 51806. a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51806.- APROBAT
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casă familială P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire, fosă septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59576 Chinteni, iniţiator: Oltean Gabriel Marius.- APROBAT
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casă familială Dp+P+M, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren existent, amplasare fosă vidanjabilă, racorduri şi branşamente utilităţi existente, operaţiuni notariale şi cadastrale generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54278 Chinteni, iniţiator: Rus Raul Augustin.- APROBAT
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuinţă unifamilială Dp+ P+E, împrejmuire, branşamente, organizarea execuţiei lucrărilor, fosa septică, acces auto şi pietonal, generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54707 Chinteni, iniţiator: Scridonesi Ovidiu.- APROBAT
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casă familială P+M, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire, fosă septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59676 Chinteni, iniţiator: Lador Gavril- RESPINS
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casă familială Sp + P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren existent, amplasare fosă septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente utilităţi, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59581 Chinteni, iniţiator: Cărean Maria. -APROBAT
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor păşuni comunale aparţinând domeniului public al comunei Chinteni, situate în extravilanul localitatii pentru pasunatul bovinelor, ovinelor si caprinelor pe o perioada de 7 ani, precum şi a unor terenuri agricole.- APROBAT

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close