Consiliul Local Chinteni s-a întrunit în cadrul unei noi ședințe. Vezi ce proiecte au fost dezbătute


Lucia Suciu, primarul comunei Chinteni, a anunțat pe contul personal de Facebook că ieri, 28 august, Consiliul Local Chinteni s-a întrunit în cadrul unei noi ședințe. Aceasta s-a desfășurat în sala de şedinţe a consiliului, începând cu ora 09:00.

Pe ordinea de zi s-au aflat 18 proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, judeţul Cluj.
 2. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chinteni, judeţul Cluj .
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 500 mp (din suprafaţa totală de 540 mp), situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 59565, cu nr. cadastral 59565, proprietatea domnului Molnar Alexandru cu terenul în suprafaţă de 500 mp, înscris în Cf nr. 53288 şi având număr cadastral 53288, aflat în domeniul privat al comunei Chinteni, judeţul Cluj şi a unui teren în suprafaţa de 626 mp, situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 54052, cu nr. cadastral 1358, proprietatea domnului Molnar Alexandru cu terenul în suprafaţă de 500 mp, înscris în Cf nr. 53289 şi având număr cadastral 53289, aflat în domeniul privat al comunei Chinteni, judeţul Cluj, necesare realizării obiectivului de investiţii Construire şcoală gimnazială şi cantină S+P+E, gradiniţă cu program prelungit S+P, sală de sport D, dotări, racorduri şi branşamente, sat Chinteni, comuna Chinten, judeţul Cluj,
 4. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea dreptului de proprietate privind suprafaţa de teren de 3793 mp, înscrisă în Titlul de Proprietate nr. 23844/16.10.2012, tarla 30, parcela 1546/2, emis în favoarea defunctului Curuţ V. Glogor, identificată cu suprafaţa de teren întabulată în CF nr. 52373 Chinteni, cu nr. cadastral 52373.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobare – PUD – Construire locuinţă familială, împrejmuire proprietate şi branşare la utilităţi, generat de imobilul identificat prin extrasul de carte funciară nr. 53220 Chinteni, initiator Creţ Flavia.
 6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a imobilului situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren arabil în suprafaţă totală de 2.480 mp, având număr cadastral 59695, proprietatea numiţilor KELEMEN ANDREI,prin mandatar, MAGYAROSI TIBOR, KELEMEN CATALINA şi VEREBEI GYONGYI.
 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 1/12-a parte din imobilul situat în satul Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50171Chinteni, cu nr. cadastral 389/13, teren intravilan în suprafaţă de 1442 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea numiţilor Filip Betuel Ioan şi Filip Bianca Ioana.
 8. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Chinteni, în vederea aplicării prevederilor art. 489, alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării primarului comunei Chinteni, judeţul Cluj, doamna Suciu Magdalena Lucia, în Ungaria, în perioada 29 – 31 august 2017, precum şi a cheltuielilor de deplasare, diurnei şi indemnizaţiei de cazare.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al comunei Chinteni, în vederea înfiinţării unui cabinet notarial.
 11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 96 din 17 mai 2017 şi a Hotărârii Consiliului Local 75 din 17 mai 2017
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 145 din 31 iulie 2017.
 13. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale aferente oviectivelor de investiţii: Amenajare Lac Chinteni, comuna Chinteni, Aquaparc, comuna Chinteni
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 138, în suprafaţă de 732,14 mp a doamnei Lotei Carmen Maria.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 216, în suprafaţă de 756 mp a domnului Marian Adrian Sorin.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 217, în suprafaţă de 723,16 mp a domnului Clopotaru Ioan Iulian.
 17. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări pe domeniul public comunal, valabil la PUZ şi DTAC, pentru obiectivul „Elaborare Plan Urbanistic Zonal Amenajare Lac Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj şi elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Amenajare Lac Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”
 18. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor terenuri proprietatea persoanelor fizice necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul Cluj ”

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close