Ședință la Consiliul Local Chinteni. Vezi ce proiecte au fost pe ordinea de zi

Consiliul Local din Chinteni s-a întâlnit, astăzi, 17 martie, în cadrul unei ședințe la care au luat parte și consilierii județeni Pop Petre și Mătușan Vladimir.

Consilierul județean Petre Pop a lăudat modul în care primarul Lucia Suciu și consilierii locali au grijă de comună, comparând demersurile întreprinse de edilul din Chinteni cu cele ale autorităților locale din Câmpia Turzii.

„Azi, la sedința Consiliului Local al Comunei Chinteni, unde am participat alături de colegul meu Matusan Vladimir, în calitate de consilieri județeni.
Este de menționat faptul ca administratia locală condusă cu pricepere de doamna Primar Magdalena Lucia Suciu, are inițiate si depuse( SF-uri, PT-uri, plus autorizatiile necesare), doar pentru acest an, 18 proiecte de dezvoltare a comunei. Putem compara daca doriți cu administrația municipiului Câmpia Turzii care nu are nici un proiect nou.
Felicitări doamna primar”, a scris Petre Pop pe o rețea de socializare.

În cadrul ședinței, au fost dezbatute următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Chinteni pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. – Construire casă familial P+M, împrejmuire, Branşamente la utilităţi, Fosă septic, Acces auto şi pietonal, generat de imobilul cu numărul cadastral 54693 Chinteni, iniţiator: Pintilie Cornel şi Pintilie Camelia.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. – Construire casă unifamilială D+P, bazin vidanjabil din PVC, împrejmuire teren, branşamente şi racorduri utilităţi în zonă, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, parcări auto, operaţiuni notariale şi cadastrale, generat de imobilul cu numărul cadastral 50986 Chinteni, iniţiator: Idricianu Florin.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. – Construire casă familial P+M, împrejmuire teren existent, staţie de epurare din PVC, acces auto şi pietonal, branşamente şi racorduri utilităţi în zonă, amenajări exterioare, parcări auto, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare, generat de imobilul cu numărul cadastral 52792 Chinteni, iniţiator: Lucaciu Constantin Nicolae.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. introducere teren în intravilan şi parcelare în vederea realizării de locuinţe, generat de imobilul amplasat în comuna Chinteni, localitatea Chinteni, zona Sub Tegheş, FN, judeţul Cluj, extras de carte funciară pentru informare nr. 54720 Chinteni, iniţiat de domnul Matyas Hunyadi.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul Comunei Chinteni, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, LOT 3: DJ 109 A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii km10+200 – km 48+566”
 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a cotei de 116/2.648 parte din imobilul înscris în CF nr. 50885 Chinteni cu nr. cadstral 50885 teren în suprafaţă totală de 1324 mp şi a imobilului având nr. cadastral nou 59529 teren arabil intravilan în suprafaţă totală de 9 mp (teren neîmprejmuit cu destinaţia drum), proprietatea domnului IDRICIANU FLORIN SEBASTIAN şi a doamnei IDRICIANU SANDA.
 8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 12 noiembrie 2014 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, domnului Morar Nicolae Ştefan, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor – punctele 1-6 din Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 217 din 11 noiembrie 2016 privind stabilrea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
 10. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în sensul închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu situat incinta clădirii Dispensarului Uman Chinteni, cu destinaţia de cabinet stomatologic.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri – pășuni comunale, aflate în proprietatea publica a Comunei Chinteni, situate în extravilanul comunei Chinteni, precum şi a modelului contractului – cadru de închiriere pentru suprafeţele de păşune aflate în domeniul public al comunei Chinteni
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului public al comunei Chinteni prin includerea unei noi poziţii reprezentând Centrul de Informare Turistică – clădire + teren aferent.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului din drumul public (strada Ion Creangă, nr. 1) spre garajul auto, pentru domnul Dumitrescu Florian.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu